Франция, Дългосрочни залози

Лига 2
Франция, Лига 2 21/22
29.05.2022 г.
Лига 1
Франция, Ligue 1 21/22
29.05.2022 г.