Водна топка

Предстоящи

9:20
Южна Африка
Испания
1
31.68
X
31.27
2
1.01
Под
1.72
29.5
Над
2.13
2
10:50
Китай
Russian Olympic Committee
1
11.66
X
13.09
2
1.13
Под
2.04
22.5
Над
1.79
2
25.07, 1:00
Южна Африка
Италия
1
31.17
X
31.17
2
1.01
Под
1.90
26.5
Над
1.90
2
25.07, 2:30
Унгария
Гърция
1
1.37
X
8.76
2
4.88
Под
1.90
21.5
Над
1.90
2
25.07, 5:00
САЩ
Япония
1
1.13
X
14.09
2
10.98
Под
1.90
23.5
Над
1.90
2
25.07, 6:30
Австралия
Черна Гора
1
6.62
X
10.31
2
1.25
Под
1.73
21.5
Над
2.12
2
25.07, 9:20
Сърбия
Испания
1
1.78
X
7.66
2
2.80
Под
1.78
21.5
Над
2.05
2