HC Rytiri Kladno
1 : 4

Zimni Stadion (Kladno)
HC Dukla Jihlava