Atletico Madrid (Fleshka77)
0 : 0

Sevilla FC (Praym)