Paris Saint-Germain (Kit)
0 : 0

FC Bayern Munich (Praym)