Paris Saint-Germain (Praym)
0 : 0

FC Bayern Munich (Skripp)