Paris Saint-Germain (Praym)
0 : 0

Liverpool FC (Fleshka77)