Borussia Dortmund (Jkey)
1 : 0

Manchester City (Hotshot)