FC Barcelona (Mr.Jab)
0 : 0

Paris Saint-Germain (Kravark)