FC Petrzalka 1898
1 : 3

Petrzalka Stadion za Starym mostom (Bratislava)
SK Lisen