JEF United Ichihara Chiba
55 days

Fukuda Denshi Arena (Chiba)
Niigata Albirex