Paris Saint-Germain (Labotryas)
4 : 1

Barcelona FC (Meltosik)