Real Madrid (Lion)
1 : 2

Paris Saint-Germain (Kravark)