Berberovic, Nefisa
2 : 0

Court 4 (Sharm El Sheikh)
Talbi, Shalimar