Donskoy, Evgeny
2 : 0

Court 1 (Eckental)
Vatutin, Alexey