Fouad, Hala
1 : 2

Court 3 (Sharm El Sheikh)
Garkusha, Eva