Galik, Matej
0 : 2

Court 2 (Sharm El Sheikh)
Michnev, Petr