Hartono A / Miyazaki Y L
0 : 2

Court 1 (Grenoble)
Rosca I L / Zimmermann K