Haverlag I / Pribylova A
0 : 0

Court 4 (Sharm El Sheikh)
Imanishi M / Mikulskyte J