Hibi, Mayo
0 : 2

Court 3 (Mount Pleasant, SC)
Bondarenko, Kateryna