Kanepi, Kaia
1 : 2

Margaret Court Arena (Melbourne)
Vekic, Donna