Kaul, Maria Lota
1 : 2

Court 14 (Castellon)
Pereira, Rebeca