Langmajer, Dominik
0 : 2

Court 1 (Sharm El Sheikh)
Beaupain, Simon