Marzal Martinez, Lucia
2 : 0

Court 3 (Castellon)
Amurrio Fradejas, Lidon