Olyanovskaya, Valeriya
2 : 0

Clay Court 2 (Heraklion)
Hindova, Denisa