Olyanovskaya, Valeriya
2 : 0

Clay Court 3 (Heraklion)
Orav, Saara