Olyanovskaya, Valeriya
2 : 0

Clay Court 4 (Heraklion)
Penne, Emma