Parres Azcoitia, Olga
2 : 0

Court 7 (Lousada)
Younes, Kristin