Brasilia Volei (w)
2 : 3

Ginasio Sesi Taguatinga (Brasilia)
Fluminense (w)